Pojištění

pojisteni_258886316

Pojištění je závazek pojistitele (pojišťovny) s pojistníkem (jednotlivec nebo právnická osoba), potvrzený pojistnou smlouvou (pojistkou). Pojištění se sjednává ve prospěch pojištěného.

Pojištění se vztahuje pouze na určité, předem dohodnuté události, neovlivňuje riziko výskytu události, ani případnou škodu. Pojištění pouze zmírňuje a tlumí jejich dopad vůči pojištěnému.


Pojištění osob

Pojištění osob je krytí rizik zdravotního charakteru na zabezpečení krátkodobého i dlouhodobého výpadku příjmu.

Životní pojištění

Životní pojištění se vyznačuje velkou mírou flexibility, tj. schopností vyhovět individuálním požadavkům klienta.
V případě úmrtí finančně zabezpečí vaše nejbližší (děti, manžel, partner, …), splatí hypotéku a další závazky.
Při úrazu nebo závažné nemoci peníze z pojištění pomohou uhradit kvalitnější léčení a další náklady. V případě pracovní neschopnosti čí invalidity pojištění dorovná výpadek příjmů.
Díky investiční složce pojištění můžete získat větší finanční nezávislost. V případě potřeby máte k penězům přístup již v průběhu pojištění. V případě splnění podmínek (minimální pojistné doby 5-ti let a minimálně do 60-ti let věku) je možné odečíst životní pojištění ze základu daně. A to až 12 000 Kč ročně.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je druh pojištění, které zahrnuje výplatu pojistného plnění v důsledku úrazu – při přechodném či trvalém tělesném poškození, smrti pojištěného nebo k hospitalizaci. Úraz je nenadálá událost, která ovlivní několik následujících dní, týdnů, měsíců, let a někdy i celý zbytek života. Úrazové pojištění má mezinárodní platnost.

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění je pojištění, jehož cílem je zabezpečit příjem klienta po dobu, kdy dočasně nemůže vydělávat. Není nutné zároveň platit státní nemocenské pojištění. Vhodné i pro OSVČ.


Pojištění majetku

Pojištění majetku je soukromé pojištění věci a majetku. Pojišťovna poskytuje pojistnou ochranu majetku v případě, že dojde k jeho zničení, poškození nebo odcizení.

Povinné ručení a havarijní pojištění

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, též povinné ručení, je povinně smluvní pojištění odpovědnosti, jehož základním účelem je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla.

Havarijní pojištění je dobrovolné smluvní pojištění. Základní pojištění se sjednává pro minimalizaci rizik na vozidle či jeho části pro pojistná nebezpečí typu havárie, odcizení, vandalismus či živelné události.

Domácnosti

Pojištění domácnosti může sjednat kdokoli, kdo bydlí v domácnosti nebo je majitelem nemovitosti. Pojištění domácnosti představuje produkt, který po finanční stránce kryje proti nežádoucím vlivům, kterými mohou být živelné katastrofy, havárie, úmyslná poškození, nebo krádeže. Pojištěním domácnosti ochráníte své movité věcí, které jsou součástí vybavení domácnosti nebo zařízení, které k provozu domácnosti slouží, umístěné nejen v bytě, ale i v uzamykatelných nebytových prostorách (sklepní koje, garáže).
Lze pojistit peníze a ceniny, cenné papíry, klenoty, šperky, drahé kovy a kameny, audiovizuální a výpočetní techniku, fotografické přístroje, jízdní kola, kuchyňské a jiné domácí přístroje a osobní věci členů domácnosti.

Nemovitosti

Pojištění nemovitostí poskytuje pojistnou ochranu nemovitosti a ostatních staveb na pozemku, které náleží k této budově. Chrání před následky škod vzniklých působením živelných pohrom a před dalšími riziky.
Lze pojistit rodinný dům, bytový dům, rekreační chalupu nebo chatu, byt, garáž, příslušenství staveb (ploty, bazény, skleníky apod.). Nemovitost lze pojistit i pokud je ve výstavbě.


Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti může krýt škody, které nastanou v běžném občanském životě i škody z výkonu určité profese či řízení motorového vozidla. Pojištění odpovědnosti pro soukromé osoby bývá nejčastěji součástí pojistek domácnosti či nemovitosti. Lidé pracující ve vybraných profesích jako jsou například notáři, advokáti či daňoví poradci, mají ze zákona povinnost sjednávat si pojištění profesní odpovědnosti. Takové pojištění odpovědnosti pak chrání jejich klienty před případnými škodami, které vznikly při výkonu těchto profesí.

top