Průměrný starobní důchod je necelých 12 a půl tisíce, stačilo by vám to?

Dokázali byste žít s necelými třinácti tisíci měsíčně? Pokud ne, začněte rychle šetřit, průměrný starobní důchod je totiž dle statistiky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) sotva dvanáct a půl tisíce… Celkový počet důchodců v Česku, kterým ČSSZ k 31. březnu 2018 vyplácela alespoň jeden z druhů důchodů, činil 2 896 292, což je o 8 561 více než loni. Průměrný starobní důchod činil k tomuto datu 12 347 korun. Průměrný starobní důchod tak meziročně vzrostl o 563 korun. Stále platí, že starobní důchody mužů jsou v průměru vyšší než důchody žen. Muži pobírali průměrně 13 615 korun měsíčně, zatímco ženy 11 219 korun. Kompletní statistiky najdete na webu ČSSZ.
Nabízí se ale jiná otázka – dokázali byste žít s takovým příjmem? Pokud ne, začněte alespoň něco málo spořit, třeba jen v rámci „penzijka“. Nebo jakkoli jinak, každá částka je lepší, než nespořit nic. A jak se říká, vždycky je dobré myslet na zadní kolečka.

Více na https://www.e15.cz/finexpert/sporime/prumerny-starobni-duchod-je-necelych-12-a-pul-tisice-stacilo-by-vam-to-1348720

top